General forsamling 2017

      Kommentarer lukket til General forsamling 2017

Torsdag d. 26. januar 2017 afholder foreningen generalforsamling på Spøttrup kro kl. 19.30.

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens års beretning.
 3. Regnskab.
 4. Aktivitets udvalg.
 5. Valg af Formand.
 6. Valg af bestyrelsen.
 7. Valg af bestyrelsens suppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af revisorer suppleanter.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt.

Valg af Formand

På valg:

Brian Elmo Pedersen.

Valg af, bestyrelse og suppleanter:

På valg:

Kristian Andersen (Gay).
Klaus Brun

Suppl:

Kent Hansen.
Henrik Jensen

Valg af Revisorer og suppleanter:

På valg:

Jørgen Johannesen.
Tom Jensen.

Suppl:

Mogens Børsting.
Svend Erik Jensen.

 1. Kaffe / brød.
 2. Amerikansk lotteri.
 3. Med venlig hilsen Bestyrelsen.
 4. Tak for i aften og på gensyn, Knæk og Bræk.

Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 12/1 -2017.

Brian Elmo Pedersen, Volsheden 6 Spøttrup     Tlf. 2184 2648

E-Mail: elmopedersen@mail.tele.dk

Vel mødt til en hyggelig aften!!!

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 

jyske