Generalforsamling

      Kommentarer lukket til Generalforsamling

 

Torsdag d.1. februar 2018 er der generalforsamling

Mødet afholdes på Spøttrup kro kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter. Husk indkomne forslag

skal være formanden i hænde 3 uger før

generalforsamlingen.

Mød op, da vi mangler et nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen, så din stemme tæller!!!