Generalforsamling 2020

      Kommentarer lukket til Generalforsamling 2020

Torsdag d.30. Januar 2020 er der generalforsamling

Mødet afholdes på Spøttrup kro kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter.

Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen.

Mød op, da vi mangler et nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen, så din stemme tæller!!!