Øster Enge

Parkering på sydsiden af Kærgårdsvej udfor hjørnet af fårefolden af hensyn til landbrugsmaskiner m.m. Følg fårefoldens yderside til terrænet.
Hvor fårefolden stopper skal man gå ned på stykket, da vi ikke må benytte stien længere hen. Der må ikke drives jagt fra skråningen af, da vi ikke har jagtlejen her.
Der må jages (due, krage, gæs, ænder og vadefugle)
 
(Klik på billederne for at se fuld størrelse)
 
 østerengeparkering4
 

Områderne der må jages på er afmærket i hjørnerne med reflekser.
Hvid side = jagtområde. Rød side = naboarealer.

østerengeparkering5

Billeder fra engen: