Knud Enge

Parkering på pladsen ved grantræerne ved fangfolden, eller ved stranden.
Der må skydes hvad jagtloven tillader.

Sydlige afgrænsning er afmærket med pæle på marken og i vandhullerne.

Billeder fra engen: